top of page
TINT

EYEBROW TINT................................................................................$20.00

EYELASH TINT...................................................................................$22.00

EYEBROW AND EYELASH TINT..................................................$40.00

EYELASH LIFT/PERM.......................................................................$75.00

EYELASH LIFT/PERM WITH TINT..................................................$82.00

EYEBROW LAMINATION................................................................$65.00

EYEBROW LAMINATION WITH TINT..........................................$75.00

SEMI PERMANENT  MASCARA UPPER LASHES ONLY.......$30.00

SEMI PERMANENT MASCARA LOWER.....................................$12.00

bottom of page