MANICURE

MANICURE.................................................................$25.00

FRENCH MANICURE..............................................$30.00

NAIL POLISH CHANGE..........................................$15.00 - 20.00

NAIL REPAIR..............................................................$7.00

SPA MANICURE TREATMENT..............................$45.00

INFINITY SHINE........................................................$28.00

PEDICURE

PEDICURE..................................................................$42.00

FRENCH PEDICURE..............................................$47.00

NAIL POLISH CHANGE.........................................$22.00 - $30.00

SPA PEDICURE TREATMENT..............................$55.00

SHELLAC

SHELLAC MANICURE............................................$38.00

SHELLAC FRENCH MANICURE.........................$43.00

SHELLAC REMOVAL..............................................$25.00-$30.00

SHELLAC PEDICURE.............................................$55.00

SHELLAC FRENCH PEDICURE..........................$60.00

SHELLAC POLISH CHANGE................................$25.00-$30.00