MANICURE

MANICURE.................................................................$20.00

FRENCH MANICURE..............................................$25.00

NAIL POLISH CHANGE..........................................$12.00 - 17.00

NAIL REPAIR..............................................................$7.00

SPA MANICURE TREATMENT..............................$35.00

iNFINITY SHINE........................................................$23.00

PEDICURE

PEDICURE..................................................................$34.00

FRENCH PEDICURE..............................................$39.00

NAIL POLISH CHANGE.........................................$15.00 - $20

SPA PEDICURE TREATMENT..............................$44.00

SHELLAC

SHELLAC MANICURE............................................$32.00

SHELLAC FRENCH MANICURE.........................$37.00

SHELLAC REMOVAL..............................................$10.00-$15.00

SHELLAC PEDICURE.............................................$46.00

SHELLAC FRENCH PEDICURE..........................$51.00

SHELLAC POLISH CHANGE................................$25.00